Logo, fashion store


wildroses-nylogga-x-stor

Logo for Wild Roses fashion store, Illustrator